Terapia gestalt infantil i adolescent

Terapia Gestalt Infantil/ adolescent i familiar
Un acompanyament amorós i sistèmic de l'infant

Resultat d'imatges de terapia infantil


Per els infants: 

En aquest d'acompanyament gestàltic i sistèmic, els infants poden reconèixer quines són les seves necessitats. Es treballa tenint en compte els dos sistemes principals pels nens com són la familia i l'escola i s'acompanya al nen a mirar-se dins d'aquests sistemes. 

Es a través del joc, del moviment expressiu, de les representacions i usant la creativitat (música, dibuix etc..) que els nens experimenten les seves emocions i comprenen les seves vivències. 

Es crea un vincle amorós, sense judicis, sempre a favor, a través del qual el nen podrà explorar les seves dificultats i resoldre els problemes. Es donaran eines per  tal de poder desenvolupar la personalitat en una linea sana d'evolució i descobrir tot el potencial que conté. 

Emocions com pors i inseguretat, dificultat de comunicació i d'apertura al món o socialització, ansietat i manca de concentració, inmaduresa emocional, problemes de conducta o dificultats de concentració, problemes emocionals (separacions, adopcions, noves families, gelos dels germans etc..). 

I per adolescents?

Aquest espai estar per conectar i sentir les emocions i les pròpies necessitats. Es un espai per expressar, afrontar els conflictes, descobrir-se i descobrir nous recursos i noves maneres d'estar. 
Treballarem des de la paraula, les emocions, la representació i el moviment del cos i recol-locarem els temes que evolutivament afecten, com per exemple:
  •  ansietat i irritabilitat: com usar aquesta energia a favor
  • tristesa, incomprensió: com expressar assertivament les meves emocions per deixar-me ajudar
  • desig de trobar una identitat: aprofitar aquesta opertura tan forta per retrobar-me en qui sóc jo
  • a través de la relació amb els meus pares i els meus amics, em conec més a mi mateix etc.

Ivet Giménez
Telf de contacte:606 614 173
Mail: ivetgimenez@gmail.com

Centre Yoga Home Barcelona
Carrer Gaditana, 18. El Masnou. 
yogahomebcn@gmail.com

 Centre Simja.
Carrer Santiago Rusinyol, 91-93. Badalona centre.
centresimja@yahoo.es 

  • http://iveterapiagestalt.blogspot.com.es/2016/12/el-porque-de-la-terapia-infantil-y.html